Velkommen til

Dansk Forening for Klima- og Energiret

Dansk Forening for Klima- og Energiret

Vores formål

Dansk Forening for Klima- og Energiret blev stiftet den 21. november 1984 og har til formål at fremme interessen for og kendskabet til de retlige spørgsmål, der knytter sig til produktionen, transporten og anvendelsen af energi – i Danmark såvel som i den øvrige del af verden.

Energiretten og energireguleringen udvikler sig med stor hast, fordi der er stor fokus på energi i samfundet i dag. Det indebærer, at energiområdet i dag er underlagt komplekse retsregler, der påvirker og er påvirket af formueretlige og offentligretlige regler på nationalt, EU-retligt og folkeretligt grundlag.

Foreningen er vært for foredrag og diskussioner med henblik på at øge interessen for området og debattere aktuelle juridiske spørgsmål og på den måde bidrage til udviklingen på retsområdet. Foreningen afholder 3-4 møder om året.