Dansk Forening for Klima- og Energiret

Indmeldelse

Her kan du melde dig ind i foreningen

Du kan læse mere om kontingentet her

Indmeldelse

Indmeldelse kan ske pr. mail til energiretsforeningen@horten.dk med angivelse af følgende oplysninger:

Fornavn
Efternavn
Firma/organisation
Email
Adresse
Medlemskab (firmamedlemskab, personligt eller studerende)