Dansk Forening for Klima- og Energiret

Om foreningen

Foreningens baggrund

Dansk Forening for Klima- og Energiret er foreningen for alle med interesse for klima– og energiretlige forhold. Foreningen har til formål at fremme interessen for og kendskabet til klima– og energiretlige forhold samt at bidrage til disse retsområders udvikling. Som medlemmer optages personer, der har faglig interesse for foreningens formål samt offentlige og private institutioner, organisationer og virksomheder, der opererer på områder, hvor klima- eller energiretlige forhold har betydning.

Hvis du vil høre mere, så kontakt foreningens formand, advokat Søren Hornbæk Svendsen, Horten på tlf. 5234 4241 eller shs@horten.dk.

About us

The Danish Climate and Energy Law Society is the Society for everyone interested in climate and energy law matters. The purpose of the Society is to promote the interest in and knowledge of climate and energy law matters and to contribute to the development of these areas of law. Membership is open to Individuals with an interest in the purpose of the Society, and to public and private institutions, organisations and companies operating in areas, where climate and energy law matters are of importance.

If you would like to know more, please contact the chairman of the Society, attorney-at-law Søren Hornbæk Svendsen, Horten on +45 5234 4241 or shs@horten.dk.